top of page

6B Thema Vuur (17/05/18)

Voor ons thema "Vuur" bekeken we het symbool "Vuur" in andere culturen en andere tijdsperiodes.

We zochten informatie op en goten deze in een poster. Vervolgens presenteerden we ons werk aan de klas.

Daarna volgde een tentoonstelling waar de klasgenoten elkaars werk van dichterbij konden bekijken.

Tags:

bottom of page