top of page

Computationeel denken (20/01/20)

Volgens de eindtermen moeten leerlingen leren computationeel denken. Computationeel denken is niet gewoon programmeren, maar is een denkniveau hoger. Bij deze activiteit leerden de kinderen uit het vijfde en het zesde binair schrijven. Eerst kregen ze inzicht in het binair talstelsel door cijfers om te zetten. Daarna gingen we een stapje verder en leerden ze hun naam binair schrijven. Wie meer wil lezen over het nut van computationeel denken, kan dit artikel van Klasse er eens op nalezen: https://www.klasse.be/213656/kunnen-jouw-leerlingen-al-computationeel-denken/

bottom of page