top of page

6B Een gezellige namiddag (3011/2020)

Op deze foto's zie je hoe een gezellige namiddag eruit ziet in 6B. Een groepje legt de laatste hand aan een schilderwerk naar Kandinsky. De anderen spelen gezelschapsspelen. Op de achtergrond klinkt wat rustige muziek. En zo genieten we van mekaars gezelschap en wensen we mekaar een goed weekend.


bottom of page