top of page

Onze ICT werking op school

Onze schoolvisie hebben we samengevat in een aantal algemene uitgangspunten die aan de basis liggen van onze ICT-werking op onze school.

We zijn ervan overtuigd dat ICT in de dagdagelijkse onderwijspraktijk een meerwaarde in het leerklimaat en in de leerprestaties van de leerlingen kan realiseren. Deze meerwaarde kan zich op diverse vlakken situeren: meer motivatie en succeservaringen, variatie in de oefenvormen, extra kansen op creativiteit, betere kansen op differentiatie, enz.

Gezien de sterke informatisering van onze maatschappij vinden wij het bovendien noodzakelijk dat onze leerlingen leren omgaan met een hoogtechnologisch middel zoals de computer. We willen leerlingen die thuis niet beschikken over een computer de kans geven om dit op onze school te doen.

Onze klemtoon ligt voortdurend op de zinvolheid van de ICT toepassing als pedagogisch‑didactisch middel. Computergebruik in de klas zien we dus daar waar het echt enige meerwaarde kan opleveren. De bedoeling is om les te geven MET computers i.p.v. OVER computers.

We organiseren dus geen aparte computerlessen maar proberen ICT als geïntegreerd didactisch middel in te zetten. Het belangrijkste dat we leerlingen kunnen bijbrengen op ICT-vlak zijn de juiste competenties; attitudes en (vooral) inzichten!

Opmerking: cyberpesten

Pesten is helaas van alle tijden. Via het internet hebben de pestkoppen een nieuwe weg gevonden om hun slachtoffers aan te vallen. Als school zullen ook wij niet van dit fenomeen gespaard blijven maar toch proberen we het risico zoveel mogelijk te beperken.

We laten de leerlingen enkel onder toezicht op de computers werken.  Zo worden de computers enkel mits een specifieke opdracht (informatie zoeken, taken maken, educatieve spellen spelen…) gebruikt door de leerlingen.

Om de kansen op cyberpesten via thuis te beperken kan je deze stappen ondernemen…

  • ​ Maak van chatten een echt sociaal gebeuren; zet een computer niet op de kamer van jouw kind, maar wel op een publiek toegankelijke plaats.

  •  Laat je kind enkel via instant messengers chatten en leer alle chatvrienden van jouw kind ook kennen door eens samen met jouw kind te chatten. Bij voorkeur zijn de chatvrienden van jouw kind mensen die je in het echte leven ook kent.

  •  Maak gebruik van het chatlogboek om alle gesprekken in te bewaren.

 

Heb je vastgesteld dat jouw kind het slachtoffer is van cyberpesten, dan werkt de methode van “negeren en het zal wel overgaan” niet!  Op http://www.cyberpesten.be/ vind je extra informatie over hoe je cyberpesten kan voorkomen of aanpakken. Aarzel zeker ook niet om een leerkracht of de ICT-coördinator aan te spreken over het probleem

bottom of page