top of page
Organisatie van onze school

Hieronder vind je de organisatie van onze school:

Directie

Nancy Venneman

Het schoolbestuur

Naam : v.z.w. Katholieke Scholen Destelbergen – Heusden
Maatschappelijke zetel : Malpertuussingel 13, 9070 Destelbergen 
Verantwoordelijken voor onze afdeling: 

Mevr. Martine De Wispelaere

Voorzitter

Mr. De Lepeleer

Ondervoorzitter

Mevr. Nicole De Graeve
schatbewaarder

Mevr. Anita Bosmans

Secretaris

Mevr. Maggy Beyaert

Mr. Arnold Janssens

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

De scholengemeenschap

Onze school behoort samen met de 2 andere vrije scholen van Destelbergen (Bredenakkerstraat en Kerkham) tot de scholengemeenschap “Katholieke scholen Destelbergen Heusden”. 

De klassenraad

is samengesteld uit directie en leerkrachten van de betrokken leerlingengroep, meestal samen met de CLB-medewerker en de zorgleerkracht.

Personeel

De lijst van alle medewerkers vind je in de wie is wie.

Vriendenkring

Deze mensen ondersteunen de schoolwerking vooral op praktisch vlak, bv. bij schoolfeest.

Schoolraad

Het schoolbeleid wordt mede bepaald door een schoolraad, verkozen voor 4 jaar. Deze bestaat uit 3 geledingen : de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap.

Oudercomité

Het oudercomite De Parelouders ondersteunt de werking van de school door actieve ouders te verzamelen achter een aantal projecten.

Opvang

Zowel het middagtoezicht als de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de vzw Infano.
Informatie omtrent uren, tarieven, contactgegevens, ... kan je terugvinden in de infofolder: 

Voor vragen omtrent de opvang kan je contact opnemen met de verantwoordelijke op het nummer 0487/67.90.94 of mailen naar tcsterdestelbergen@infano.be.

Tijdens de opvang kan je de toezichters bereiken op het nummer 0487/67.85.94.
Vragen of problemen met de facturatie kan je doorgeven via het contactformulier op de website www.infano.be.

Beroepscommissie

Bij uitsluiting van een leerling. Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de
Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel.

bottom of page