Schoolvisie

Pedagogische project

Ons opvoedingsproject is een verlengstuk van de “opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.”

Wij willen 3 doelen nastreven:

 •  we brengen opvoedend onderwijs 

 • we bouwen samen aan een schoolgemeenschap

 • dat alles, gesteund op een herkenbare christelijke-gelovige basis

 

Opvoedend onderwijs

Volgende visie op onderwijs en leren vinden we heel belangrijk:

 • Wij hechten niet alleen belang aan weten - maar vooral aan kunnen.

 • Wij kiezen niet voor veel specifieke kennis - maar voor breed toepasbare kennis en vaardigheden.

 • Wij richten ons niet eenzijdig naar het verstandelijke - maar proberen de harmonische ontwikkeling van hoofd, hart en handen na te streven met ook aandacht voor waarden en attitudes.

 • We splitsen niet alles in vakken op - maar proberen er een geïntegreerde aanpak van te maken.

Wij willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden door onze aanpak af te stemmen op elk kind als uniek individu. We hebben respect voor de eigenheid en het tempo van elk kind. We differentiëren om dit doel te bereiken, ook voor knappe leerlingen. We bieden remediëring aan in de klas of de zorgklas voor wie nodig.

Kortom, we willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een school met speciale aandacht voor het leerbedreigde kind!

Een schoolgemeenschap die we samen opbouwen.

We kiezen voor een ruime betrokkenheid van iedereen die met onze school begaan is. Daarom proberen we ook ieders inzet te waarderen en aan te moedigen om zo te komen tot een vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen.

Daarom kiezen we:

 • een school met een open kijk op de wereld rondom zich.

 • een school waar iedereen zich ‘thuis’ voelt.

 • Een school die probeert een positieve wisselwerking op te bouwen met de ouders.

 • Een school die open staat voor verdraagzaamheid, verwondering, mundiale activiteiten, klasoverschrijdende projecten en crea-namiddagen.

 • Een school die het gewone schoolleven doorbreekt : sport- en sneeuwklassen.

Een herkenbare christelijk-gelovige basis.

Geloven is in de huidige tijd niet meer vanzelfsprekend. We willen dan ook met respect en waardering open staan voor de grote diversiteit van leerlingen. In ieder mens zit ook een stuk geloof en een stuk ongeloof. Wij brengen bewust een grote verdraagzaamheid op tegenover andersdenkenden.

Godsdienstonderricht en vooral godsdienstbeleving is geen “vak” maar wel een voedingsbodem doorheen de ganse dag voor het aanbieden van een christelijke levensvisie. Onze christelijke levensvisie is voor alle mensen die tot onze school behoren een enthousiaste uitnodiging.

Download hier de brief van een jongere aan alle opvoeders van de wereld. 

vrije basisschool De Parel

  © Copyright 2017

  Vrije basisschool De Parel

  Contacteer ons

  Tel: 09/2308151

  Email: directie@deparelheusden.be

  Vestigingen

  Hoofdschool, Steenvoordestraat 13

  Wijkafdeling, Krekelstraat 18