top of page
Sport

Wij vinden “beweging” heel belangrijk. Daarom zetten we ons in om je kind extra bewegingskansen te geven.

Bewegend leren

Het leren wordt zoveel mogelijk ondersteund door motorische activiteiten in de klas. In de klas voorziet de leerkracht ook regelmatig een bewegingstussendoortje.

Leren bewegen

Gymen/zwemmen

Naast de verplichte wekelijkse lessen bewegingsopvoeding organiseren we voor de kinderen van de lagere school, om de veertien dagen, een zwembeurt in het zwembad van het college te Melle. In de week dat de leerlingen niet gaan zwemmen, is er een extra gymuur voorzien.

Deze lessen worden gecoördineerd door een regent(es) lichamelijke opvoeding.
Ook voor de kleuters voorzien we per week twee uurtjes beweging onder leiding van een regent(es) lichamelijke opvoeding.

Sportdag

Eén keer per jaar is er een sportdag voor de hele school.

Middagsport

Drie maal per week wordt er door de gymleerkracht middagsport georganiseerd vanaf 11.45 u. tot 12.15 u.

Actieve speelplaats

De speelplaatsen zijn speciaal uitgerust om onze kinderen extra kansen tot beweging te geven : voetbalplein, octopus, basketring, klimtoren, …

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen spelen met een rijk aanbod van materialen uit de spelkoffers of de speelotheek.

MOEV

In samenwerking met het MOEV-team (schoolsport) krijgen onze kinderen veelvuldige kansen om zich ook op sportief vlak te ontplooien :

  • onze school neemt deel aan diverse sportmanifestaties : wandelen,lopen, ..

  • voor het zesde leerjaar is er de ‘doe-aan-sport-beurs’ op het einde van het schooljaar. Dan maken ze kennis met diverse sporten.

  • jaarlijks organiseren we een sportdag voor de 2de en 3de kleuterklas in samenwerking met SVS :

    • voor de 2de kleuterklas : “Rollebolle”

    • voor de 3de kleuterklas : “Kleuterboemeldag”

Je vindt heel wat sportnieuws terug in de kijkkast aan de schoolpoort.

bottom of page